Mera Dråpligheter Från Nordens Viltrehabilitering —Part 7

I ett telefonsamtal till mig i January 2006, säger Nordens Viltrehabiliterings Djursjuksköterska så här till mig.

Carol Newbould: ” Catarina Krång handskade föreningen som den vore hennes egen bank. Hon tog ut bara pengar ur föreningens konto, som det vore hennes privata bankkonto.”

Carol Newboult , huvudansvarig Djursjuksköterska på Nordens Viltrehabilitering fortsätter: ” Catarina Krång var ytterst motvillig att ta djur till veterinären, eftersom hon var rädd att veterinären skulle avliva djuret”. Allt sagt av Carol, Djursjuksköterska med 11års praktik hos Torsten Mörner, Svergiges främsta fågelveterinär.

Advertisements

~ by narhvalur on November 6, 2011.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: